Holstadgruppen

Gamle prosjekter

Askim – A.B Aarstensgate 2-4-6 (Stykkentorget)

Dette er et bygg der vi har solgt alle 21 leilighetene og et næringsareal til Fysioterapeut i 1. etg.

Holstad Gruppen eier imidlertid arealer i 1. etg som i dag leies ut til DnB og til Frisør (alt utleid i dag).


Sarpsborg – Sandesundsveien 41 (utleie)

6 Utleieleiligheter.
I dag er alle 6 leilighetene leid ut. Leil A-B i 1. etg hovedhuset leil C-D i 2. etg hovedhuset. Leil E-F som er hybel i 1. og 2. etg er et eget hybelhus i hagen. Felles vaskerom i kjeller hovedhus. Plass til bil i carport for A-B-C-D, mens hyblene parkerer i gårdsplass. Hage.

Andre Leilighetsprosjekter som Holstad Gruppen har bygget de siste årene: