Holstadgruppen

Om oss

Holstad Gruppen ble etablert i 1990 gjennom et oppkjøp av alle aksjer i a/s Brødr. Holstad. Kjell Holstad startet Brødr. Holstad sammen med sin bror Rolv Holstad 31.12.1949. I 1966 ble Brødr. Holstad aksjeselskap, og i 1990 skjedde det altså et generasjonsskifte i bedriften, hvorav Holstad Gruppen ble etablert som morselskap. I 2000 ble a/s Brødr. Holstad solgt til AF Gruppen, som følge av at eierne Eva og Tor Erling ville prioritere prosjekt- og eiendomsutvikling, investering samt kapital- og eiendomsforvaltning gjennom morsselskapet Holstad Gruppen AS.